KALİTE

Velibaba Spice, gıda güveliği ve kalite yönetim süreçlerini BRCGS (Brand Reputation Through Compliance Global Standard) standardının ışığında gerçekleştirir.

Velibaba Spice, gıda güveliği ve kalite yönetim süreçlerini BRCGS (Brand Reputation Through Compliance Global Standard) standardının ışığında gerçekleştirir.

KALİTE ANALİZLERİ

Kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla laboratuvarımızda;

  • Duyusal olarak renk, koku, görünüş ve tat analizleri,
  • Fiziksel olarak yabancı madde ve yığın yoğunluk analizleri,
  • Kimyasal olarak ise, uçucu yağ ve nem analizleri yapılır.

Pestisit, PA, mikrobiyoloji ve alerjen(glüten) analizlerinde akredite laboratuvarlar ile çalışılır. Sistem doğrulamaları belirli aralıklarla akredite laboratuvarlarda yaptırılan analizler ile gerçekleştirilir.

Hammaddeden son ürüne kadar olan tüm kontrollerde tağşiş riskine karşı incelememizi ve önlemlerimizi sürdürürüz.

KALİTE ANALİZLERİ

Kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla laboratuvarımızda;

  • Duyusal olarak renk, koku, görünüş ve tat analizleri,
  • Fiziksel olarak yabancı madde ve yığın yoğunluk analizleri,
  • Kimyasal olarak ise, uçucu yağ ve nem analizleri yapılır.

Pestisit, PA, mikrobiyoloji ve alerjen(glüten) analizlerinde akredite laboratuvarlar ile çalışılır. Sistem doğrulamaları belirli aralıklarla akredite laboratuvarlarda yaptırılan analizler ile gerçekleştirilir.

Hammaddeden son ürüne kadar olan tüm kontrollerde tağşiş riskine karşı incelememizi ve önlemlerimizi sürdürürüz.

İZLENEBİLİR KALİTE

HACCP gibi risk tabanlı bir yaklaşım ile kalite kontrol işlemlerini gerçekleştiren Velibaba Spice, güvenilir gıda elde edilmesini sağlar.

Ayrıca izlenebilirlik sistemi sayesinde, işletmedeki ambalaj malzemesi dahil tüm girdilerin, ürün müşteriye ulaşıncaya kadar geçen süreçte etkin bir şekilde takibini sağlar.

Bu sayede ölçülebilir parametrelere dayanarak daha yüksek ve standart kalitede ürün elde edilir.

İZLENEBİLİR KALİTE

HACCP gibi risk tabanlı bir yaklaşım ile kalite kontrol işlemlerini gerçekleştiren Velibaba Spice, güvenilir gıda elde edilmesini sağlar.

Ayrıca izlenebilirlik sistemi sayesinde, işletmedeki ambalaj malzemesi dahil tüm girdilerin, ürün müşteriye ulaşıncaya kadar geçen süreçte etkin bir şekilde takibini sağlar.

Bu sayede ölçülebilir parametrelere dayanarak daha yüksek ve standart kalitede ürün elde edilir.